GRAND I10 HATCHBACK

Grand i10 1.2 MT (base)

360.000.000 đ

Grand i10 1.2 MT

405.000.000 đ

Grand i10 1.2 AT

435.000.000 đ

GRAND I10 SEDAN

Grand I10 sedan 1.2 MT (base)

380.000.000 đ

Grand i10 sedan 1.2 MT

425.000.000 đ

Grand i10 sedan 1.2 AT

455.000.000 đ

ACCENT

Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn

425.000.000 đ

Hyundai Accent 1.4 MT

470.000.000 đ

Hyundai Accent 1.4 AT

499.000.000 đ

Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt

540.000.000 đ

ELANTRA

Hyundai Elantra 1.6 MT

580.000.000 đ

Hyundai Elantra 1.6 AT 2019

655.000.000 đ

Hyundai Elantra 2.0 AT 2019

699.000.000 đ

Hyundai Elantra Sport 1.6 T-GDI

769.000.000 đ

KONA

KONA 2.0AT TIÊU CHUẨN

636.000.000 đ

KONA 2.0AT ĐẶC BIỆT

699.000.000 đ

KONA 1.6 TURBO

750.000.000 đ

TUCSON

TUCSON XĂNG THƯỜNG

825.000.000 đ

TUCSON XĂNG ĐẶC BIỆT

925.000.000 đ

TUCSON 1.6AT TURBO

1.020.000.000 đ

TUCSON DẦU

1.030.000.000 đ

CRETA

Creta 1.5L Tiêu Chuẩn

620.000.000 đ

Creta 1.5L Đặc Biệt

670.000.000 đ

Creta 1.5L Cao Cấp

730.000.000 đ

SANTA FE

SANTAFE 2.4 XĂNG

1.030.000.000 đ

SANTAFE 2.2 DẦU

1.130.000.000 đ

SANTAFE 2.4 XĂNG ĐẶC BIỆT

1.190.000.000 đ

SANTAFE 2.4 XĂNG CAO CẤP

1.240.000.000 đ

SANTAFE 2.2 DẦU ĐẶC BIỆT

1.290.000.000 đ

SANTAFE 2.2 DẦU CAO CẤP

1.340.000.000 đ

SOLATI

HYUNDAI SOLATI 2.5MT

1.080.000.000 đ